Blog

Transfrències internacionals

Transmissió de dades personals a tercers països o organitzacions internacionals no establerts a la UE1 al 13 de 13
1