Contractar una assegurança internacional


Josep Aragonés Salvat     15/12/2015

Quan contractem una assegurança internacional de viatge, l'asseguradora podrà cedir les nostres dades personals a les empreses que ens donin la cobertura al país de destí?


En contractar una assegurança facilitem les nostres dades a l'asseguradora. Per tant, aquesta serà l'empresa Responsable del tractament de les nostres dades. Les empreses reasseguradores o que ofereixin la cobertura dels sinistres assegurats hauran de tenir un contracte com a Encarregades del tractament amb l'asseguradora que ens ofereix el servei.

Fins aquí tot correcte, perquè la LOPD permet aquest tràmit en països on la Comissió de la UE estableix que existeixen garanties apropiades de protecció de dades, amb l'única condició d'informar l'interessat (persona que contracta l'assegurança) de la finalitat del tractament i de la cessió de dades a altres destinataris ubicats en aquests països per donar cobertura als sinistres assegurats.

Què passa quan els països de destí estan absents d'una decisió d'adequació de la Comissió de la EU?

En aquest cas, només es podrán fer transferències internacionals de dades quan aquest tractament es reflecteixi en un document jurídicament vinculant, signat per ambdues parts, on l'interessat doni el seu consentiment a la transferència de les seves dades a aquests països, després d'haver estat informat clarament dels riscos deguts a l'absència d'una decisió d'adequació de la UE o de garanties adequades de protecció ofertes pels destinataris de les dades.