Projecte Test de privacitat


Francisco Canalda     10/03/2017

TestdePrivacidad.org 


Segons mostren a la pàgina web de l'Asociación de Usuarios de Internet (AUI), TestdePrivacidad.org  és una iniciativa de per difondre, informar i sensibilitzar sobre la importància de la privacitat en l'entorn digital i donar a conèixer iniciatives que permetin una millor gestió de la privacitat dels usuaris de noves tecnologies.

L'objectiu d'aquesta iniciativa és aportar als ciutadans informació, coneixement, consells i eines perquè puguin trobar resposta a qüestions bàsiques que afecten les seves dades personals en els entorns digitals.


El web està dissenyat com a preguntes a les que respon i complementa amb consells, informacions d'interès i accions que es poden dur a terme per millorar la privacitat. Les preguntes són:
 
L'Agencia Española de Protección de Datos també ha publicat diferents materials que tracten de conscienciar els usuaris sobre la importància de protegir la seva privacitat en els entorns digitals, per exemple la Guia de privacitat i seguretat a internet, els vídeos tutorials que ensenyen a gestionar qui pot veure les dades que publiquem a les xarxes socials, les guies per a nens, pares i professors, etc.

Accés al contingut original publicat per AEPD - blog el 10/03/2017