Aplicació del GDPR a Comunitats de propietaris


Francisco Canalda     04/03/2017

L'AEPD publica la guia 'Protecció de dades i administració de finques' per facilitar a aquest sector el compliment de la normativa


A causa de que el tractament de dades personals en l'àmbit de les comunitats de veïns constitueix un dels motius de consulta més freqüents davant l'AEPD, aquesta ha elaborat una guia on recull l'aplicació pràctica de la normativa de protecció de dades vigent (LOPD), incorporant referències al nou Reglament Europeu de Protecció de Dades (GDPR), que serà aplicable a partir de 25 maig 2018.

Aquest document detalla totes les operacions de tractament que afecten tant a les comunitats de propietaris com als administradors de finques, com a encarregats de tractament de les mateixes. En el seu índex de continguts podem trobar:

1. Legitimació per al tractament de dades
2. Identificació de tractaments de dades
3. Registre d'activitats de tractament
4. L'administrador de finques com a encarregat del tractament
4.1 Responsabilitat
4.2 Encarregat del tractament
5. Obligacions dels administradors de finques derivades de la seva activitat específica en l'àmbit de les comunitats de propietaris
6. Obligacions en matèria de seguretat en els tractaments de dades personals de les comunitats de propietaris
7. Anàlisi de supòsits específics
7.1 Impagament dels rebuts de la comunitat per part dels propietaris
7.2 Accés i obtenció de còpies de la documentació de la comunitat per part dels propietaris d'habitatges en règim de propietat horitzontal
7.3 Exhibició del llibre d'actes de la comunitat de propietaris a entitats financeres
7.4 Videovigilància en comunitats de propietaris regides per la Llei de Propietat Horitzontal
7.5 Règim de propietat vertical
8. Eines d'ajuda de l'Agència Espanyola de Protecció de DadesPublicat per l'AEPD a: Revista de Prensa - Notas de Prensa - 2017 - 23 de febrero
Accés directe a la guia: Protección de datos y Administración de fincas